A projekt bemutatása

Előzmények

A Massányi Károly út Szigetszentmiklóson, a II. Rákóczi Ferenc út és a Csepel-szigeti Gerincút között helyezkedik el, összekapcsolva Szigetszentmiklós-Lakihegy városrészt Szigetszentmiklós központi területével. Lakihegy városrészből a városközpontba való bejutást az 5102 jelű út csomópontját megelőzően a Massányi Károly út biztosítja.
Az út megépítése az 1994-1996 években zajlott, amikor a Petőfi utca-Szebeni utca kereszteződésétől, a Lakihegy irányába tartó földút útalappal és aszfaltburkolattal került kiépítésre. Időközben a Massányi Károly út forgalma a terület infrastrukturális fejlődése és a népesség nagyarányú növekedése miatt jelentősen megnőtt, ezzel együtt a teherforgalom is, későbbiekben pedig buszjáratok is rendszeresen közlekedtek az úton.
Az úttest állapotát folyamatosan rontotta a jelentősen megnövekedett gépjármű és teherforgalom, továbbá az úttest alatt húzódó elöregedett, nagyméretű szennyvízvezeték gyakori meghibásodása. Továbbiakban az úttest mellett kiépített csapadékvíz szivárogtató drénhálózat a megváltozott intenzitású csapadékok miatt a feladatát nem volt képes ellátni. Ezek a tényezők együttese okozta az útburkolat gyakori meghibásodását, töredezését, az útalap törését.

A Nemzetgazdasági Minisztérium PM_ONKORMUT_2016. jelű pályázati kiírása alapján önkormányzatunk pályázati dokumentációt nyújtott be a pályázatot lebonyolító Magyar Államkincstár pályázati elektronikus felületén. A nemzetgazdasági miniszter 2017. június 20-án hozott döntése alapján önkormányzatunk 150.000.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A felújítás során a teljes pályaszerkezet cseréje történik meg, mely során a meglévő burkolati és teherelosztó rétegek az altalajig visszabontásra kerülnek, és teljesen új rétegrenddel készülő pályatest kerül kivitelezésre. Az útépítést megelőzően a meglévő csapadékvizeket szikkasztó drénhálózat is felújításra kerül új drénhálózat kiépítésével, új szikkasztóblokkokkal és a későbbi tisztításokat elősegítő tisztítóágakkal.

Az úttest alatt húzódó szennyvízvezeték kiváltásra kerül, mely során a 2015. évben megépült, úttest melletti új szennyvízvezeték fogja a szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizét a Duna folyam sodorvonalába vezetni, ezzel a több éve szivárgásként megjelenő problémák megszűnnek, a továbbiakban az új úttest állapotára kockázatot nem jelent.

Fontos információ, hogy a II. Rákóczi Ferenc út tengelyétől mért 285 m-es útszakasz nem került felújításra a Fővárosi Vízművek Zrt. által tervezett közműrekonstrukciós munkálatok miatt, ennek az útszakasznak a felújítása ún. „B” ütemként későbbi projekt keretein belül fog megtörténni.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.
Telefon: +36/24 505-505
www.szigetszentmiklos.net